Betaalbaarheid

Traditioneel dragen de woningcorporaties zorg voor goede en betaalbare huurwoningen. Nieuw regeringsbeleid maakt het echter lastig om nog goed te voldoen aan die taak. Corporaties zien zich genoodzaakt huren te verhogen en woningen uit hun bestand te verkopen. Ook hebben ze minder ruimte voor nieuwbouw. De betaalbaarheid van de huurwoningen komt hierdoor in gevaar.

Toch is er nog altijd veel behoefte aan goede en betaalbare woningen. Sterker: de vraag groeit in tijden van crisis. Hoe zorgen we nu en in de toekomst dat de stad voldoende betaalbare woningen biedt? Welke keuzes moeten de gemeente Groningen en de corporaties maken? En welke (nieuwe) partijen dienen op te staan? Praat en denk mee! 

…scheefwonen

Thema: Betaalbaarheid, Geen categorie | Laat een bericht achter

Doorstromen volgens cartoonist Gerco van Beek

Thema: Betaalbaarheid, Geen categorie | Laat een bericht achter

Bram breekt in: Woonruimte voor de marginale krabbelaars

Op 26 maart jl. schetste econoom en ‘dwarsdenker’ Robin Fransman op een avond over ZZP-ers in het Groninger Forum een doembeeld over een race naar de bodem waarbij iedereen voor steeds minder geld diensten gaat leveren. Ondertussen is er geen belasting te heffen op deze ‘marginale krabbelaars’, zoals Fransman ze noemt. En dat terwijl ze … Lees verder Bram breekt in: Woonruimte voor de marginale krabbelaars

Thema: Betaalbaarheid, Column | Laat een bericht achter

Verslag sessie Betaalbaarheid, Symposium Wonen in Stad

Wat is betaalbaarheid? Tijdens de sessie Betaalbaarheid zijn vertegenwoordigers van verschillende partijen aanwezig: huurdersraden, corporaties en diverse raadsleden.  Marcel Tankink, die als gespreksleider optreedt, start daarom met het maken van een begrippenkaart: Wat is betaalbaarheid eigenlijk? Objectief: vanuit het wettelijk kader zijn woningen onder de € 710,68 sociale huurwoningen. Wanneer we de huurtoeslaggrens aanhouden hebben we het over woningen tot €567 … Lees verder Verslag sessie Betaalbaarheid, Symposium Wonen in Stad

Thema: Betaalbaarheid, Geen categorie | 1 Comment

Stelling: corporaties moeten huurders volledige vrijheid geven en geen woningen reserveren voor (speciale) doelgroepen

Corporaties kunnen woningen reserveren voor doelgroepen die anders in de knel komen. Denk bijvoorbeeld aan goedkope woningen voor huurders met lage inkomens, duurdere woningen voor hogere inkomens, grote woningen voor gezinnen en goed toegankelijke woningen voor ouderen. Aan de andere kant leidt dit tot minder keuzemogelijkheden voor andere huurders om door te stromen naar een … Lees verder Stelling: corporaties moeten huurders volledige vrijheid geven en geen woningen reserveren voor (speciale) doelgroepen

Thema: Betaalbaarheid, Stellingen | 8 Comments

Stelling: Investeren in energiezuinige woningen of zorgen voor een lage huur?

De energielasten vormen een steeds groter deel van de totale woonlasten. Vooral mensen met een laag inkomen merken dit. Mede daarom maken corporaties hun woningen energiezuinig. Dat leidt tot hogere huren maar ook tot lagere energielasten. In plaats daarvan zouden we de huren kunnen verlagen. Geen investeringen dus. Wat vindt u belangrijker? Is er een … Lees verder Stelling: Investeren in energiezuinige woningen of zorgen voor een lage huur?

Thema: Betaalbaarheid, Duurzaamheid, Stellingen | 20 Comments