Bram breekt in: Stroomversnelling

Overal in het land zijn corporaties bezig om een deel van hun bestaande woningbestand klimaatneutraal te maken. Dat wordt ook wel ‘nul op de meter’ genoemd. De woning wordt geïsoleerd en wekt zelf door middel van zonnepanelen voldoende energie op voor de bewoners. Er komen dus geen energieleveranciers van buiten aan te pas.

Zes corporaties en vier aannemers zijn onder de noemer Stroomversnelling bezig met een aantal pilotprojecten door het hele land.

De eerste conclusies en woonervaringen zijn binnen. Lefier, die in Paddepoel een aantal portieketageflats klimaatneutraal maakt, is voorzichtig positief. ‘Op zichzelf werkt de woning goed. Wat we wel zien in het proces is het belang van goede communicatie. Je moet bewoners goed uitleggen hoe alles werkt, en aandacht besteden aan het kostenplaatje voor de bewoner. Want energiebesparing doen we niet alleen voor het milieu, maar ook voor de portemonnee van de huurders. Er wordt veel gekeken vanuit de techniek en de innovatie. We willen natuurlijk meters maken, maar vanuit de corporatie moeten we af en toe op de rem trappen. Je moet ook aandacht besteden aan de ‘woon-kant’ van het verhaal. Uitleggen waarom iets goed is. Techniek en bewoner bij elkaar brengen.’

Tijmen Hordijk van Lefier zegt dat er goed gekeken moet worden naar de plekken waar je deze isolatie operatie wel en niet toepast. Het wordt volgens hem geen formule die je overal zomaar even kunt uitrollen. Toch is dit een waardevol experiment. ‘Het hoort bij onze taak als corporatie om op zoek te gaan naar nieuwe manieren van wonen die meer rekening houden met het klimaat én met het beperken van de woonlasten.’

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.