Categorie archief: Stellingen

Stelling: De gemeente moet nieuwe partijen stimuleren om de woningbouwopgave op te pakken

De corporaties waren in Groningen de afgelopen tien jaar verantwoordelijk voor 70% van de woningbouwproductie. Tegenwoordig  zijn zij flink beperkt in hun beleidsruimte en investeringsvermogen. En dat terwijl de vraag er nog altijd is. De gemeente moet andere partijen stimuleren om woningen te bouwen. Nieuwe corporaties dienen een kans te krijgen.

Stelling: corporaties moeten huurders volledige vrijheid geven en geen woningen reserveren voor (speciale) doelgroepen

Corporaties kunnen woningen reserveren voor doelgroepen die anders in de knel komen. Denk bijvoorbeeld aan goedkope woningen voor huurders met lage inkomens, duurdere woningen voor hogere inkomens, grote woningen voor gezinnen en goed toegankelijke woningen voor ouderen. Aan de andere kant leidt dit tot minder keuzemogelijkheden voor andere huurders om door te stromen naar een andere woning. Wat vindt u?

Stelling: woningen voor ouderen zijn niet meer van deze tijd

Groningen kent weliswaar voldoende woningen voor ouderen, maar veel van de voorraad is niet toekomstbestendig. Ze spelen niet in op een nieuwe generatie ouderen. Bovendien is de verdeling huur – koop niet meer van deze tijd en verdient de verdeling over de wijken aandacht. Ouderen van nu wonen graag elders. De gemeente heeft hier een taak. Maar welke? Wat zou de stad moeten doen?

Stelling: Investeren in energiezuinige woningen of zorgen voor een lage huur?

De energielasten vormen een steeds groter deel van de totale woonlasten. Vooral mensen met een laag inkomen merken dit. Mede daarom maken corporaties hun woningen energiezuinig. Dat leidt tot hogere huren maar ook tot lagere energielasten. In plaats daarvan zouden we de huren kunnen verlagen. Geen investeringen dus. Wat vindt u belangrijker? Is er een gulden middenweg?