IWCN-25

Column: Wonen en Internationals

Groningen is bezig aan de ontwikkeling van een Woonvisie voor de stad. Daarbij wordt  gedacht aan veel doelgroepen. Wij willen er een doelgroep uitlichten die niet specifiek in de visie wordt genoemd maar wel duidelijk aanwezig is en zeker in de toekomst ook zal zijn; de internationals. De drie noordelijke provincies werken hard aan de internationalisering van de regio om deze aantrekkelijk te maken voor grote internationale bedrijven. De komst van deze bedrijven heeft tot gevolg dat een toenemend aantal internationale kenniswerkers voor deze regio kiest als werk- en woonplek. De stad Groningen speelt daarin een grote rol. Niet alleen vanwege de universiteit, die de laatste jaren een grote groei laat zien in de hoeveelheid buitenlandse studenten en medewerkers. Ook het bedrijfsleven (zowel het grootbedrijf als het MKB) kent een toename van het aantal internationals dat voor een aantal jaren neerstrijkt in en om de stad. Deze doelgroep heeft specifieke woonwensen. Deze willen wij graag wat nader onder de aandacht brengen.

De internationals zijn grofweg onder te verdelen in twee groepen met beide een aantal subgroepen:

1. Internationale studenten

Deze groep wordt naar ons idee te makkelijk gezien en behandeld als de Nederlandse studenten. Zij hebben het echter een stuk lastiger als het aankomt op het zoeken naar huisvesting. Ze zitten vaak nog in het buitenland als ze op zoek gaan naar woonruimte en kunnen niet mee doen aan visitaties. Vaak begrijpen zij de markt niet goed en vallen regelmatig ten prooi aan minder betrouwbare verhuurders. Ze schrijven zich in bij verschillende partijen en reageren op advertenties. Helaas krijgen ze vaak geen enkele respons of begrijpen niet goed hoe een woonruimte wordt aangeboden en wat het tekenen van het huurcontract tot gevolg heeft. Gelukkig is de markt in beweging en zien wij een toename van Engelstalige websites en informatie. Ook het aanbod van kamers en zelfstandige units neemt toe omdat de markt inspeelt op deze groei.

Er is echter nog veel werk te verzetten want een internationale student kent/doorloopt verschillende niveaus/stadia en de woonwensen dan ook verschillend. Er zijn PhD’s die een partner en kind meenemen. Het moge duidelijk zijn dat een kamer met gezamenlijk gebruik van een keuken, douche en wc voor deze doelgroep niet geschikt is. Een woonvisie voor deze groep zal dus moeten voorzien in beter uitgewerkte profielen van de zoekers. Enige aandacht voor hun culturele achtergrond kan deze visie in de toekomst nog verder verfijnen.

2. Internationale werknemers

Deze groep komt naar Groningen om te werken. Ze worden naar de regio gehaald omdat er een tekort is aan specialisten.  Ook deze groep kent een aantal subgroepen. Productiemedewerkers die een aantal maanden in de regio komen werken wegens bijvoorbeeld de bouw van een groot windmolenpark of een datacenter, hebben andere woonwensen dan bijvoorbeeld een gezin waarvan de vader of moeder een aantal jaren of voor onbepaalde tijd voor een bedrijf of kennisinstelling in de regio komt werken en waarbij de (internationale) school bepalend is voor de woonplek. De jonge hoog opgeleide international die aan een eerste baan begint of een jong stel/echtpaar; internationals zijn er in vele soorten en maten. Tijdelijke werkers kunnen met elkaar een woonruimte delen maar voor een gezin of echtpaar is dit niet aan de orde. Kortom, ook hier is het uitwerken van de verschillende profielen een punt van aandacht.

Het kennen van de doelgroepen is bepalend voor de woonvisie omdat het inzage geeft in waar en hoe men in de stad zal willen wonen. Ook is het interessant om de golfbewegingen van deze groepen enigszins in kaart te kunnen brengen. Het komen en gaan van internationals is immers nauw gerelateerd aan de golfbewegingen in de economie. Wil Groningen voor internationals aantrekkelijk zijn en blijven, dan kan zij niet om deze doelgroep heen bij de ontwikkeling van een woonvisie.

Door: Monique Breithaupt en Karen Prowse

 

Monique Breithaupt is Relocation Specialist bij Connect International en begeleidt internationals/expats die zich voor bedrijven in de regio vestigen. 

Karen Prowse is General Manager van Connect International en Operations Manager van het International Wecome Center North. Een samenwerkingsverband tussen Connect International/Gemeente Groningen/RUG en de IND.

3 gedachten over “Column: Wonen en Internationals

 1. 1.
  Waarom enkel en alleen voor de internationale studenten ?
  Die beperking is echt niet goed en niet doordacht! (apartheid )

  2.
  “Monique Breithaupt is Relocation Specialist bij Connect International en ☞begeleidt☜ internationals/expats die zich voor bedrijven in de regio vestigen.”
  Dat is dus wel duidelijk !

  1. Internationale studenten moeten beter begeleid worden in hun zoektocht naar woonruimte. De Hanzehogeschool en de RUG willen ze graag binnenhalen, maar laat hun aan hun lot over als het om zoeken naar woonruimte gaat. Inferieure woonruimte leidt tot slechtere studieresultaten en daardoor een slechter imago van de onderwijsinstellingen. Dit geldt ook voor de studenten uit Nederland, hoe erg is het als je voor de tentamenperiode op zoek moet naar een ruimte waar je kunt studeren? Waar een redelijk werkende Internetverbinding is, waar het niet tocht?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.