Inspiratie: Groen wonen

In 1989 werd de Vereniging Ecologisch Wonen Groningen opgericht. Al snel ontstond het idee voor een ecologisch woningbouwproject in de stad. In 1991, tijdens een grote informatiebijeenkomst, bleek dat er honderden mensen geïnteresseerd waren in een milieuvriendelijk gebouwd huis in een wijk met een prettige natuurlijke omgeving.

Na een aantal jaren van trekken en duwen, idealisme en relativering, teleurstellingen en hernieuwd enthousiasme vond de vereniging uiteindelijk een geschikte plek aan de noordelijke rand van Lewenborg, nabij het gehucht Noorddijk. Na een haalbaarheidsonderzoek werd onder leiding van de toenmalige woningstichting Gruno (het huidige Nijestee) een definitief plan gemaakt waarin veel van de ambitieuze plannen een plek kregen. In september 1995 werden de eerste woningen opgeleverd.

Drielanden is opgebouwd uit drie buurten, met elk een eigen karakter: Waterland, Zonland en Mooiland. In Waterland zijn zowel sociale huurwoningen als koopwoningen gerealiseerd – 166 in totaal – waarbij zorgvuldig met energie, grondstoffen, water en groen is omgegaan. Het ontwerp is van de bureau’s AAS Architecten en ARTèS architecten en adviseurs.

Hoewel niet alle plannen gerealiseerd zijn, groeide Waterland uit tot een ecologisch voorbeeldproject. Niet voor niets kreeg het project hiervoor in 1997 een prijs van het ministerie van VROM. De huizen zijn naar de normen van 1995 goed geïsoleerd, voorzien van waterbesparende elementen en voor een groot deel op de zon georiënteerd. De oorspronkelijke structuur van het landschap is zoveel mogelijk bewaard gebleven. Het meest bijzondere aan de wijk is het zgn. helofytenfilter of rietzuiveringsveld. Hierin wordt het afvalwater uit de keuken en douche (grijs afvalwater) van het merendeel van de huizen in Waterland gezuiverd. Waterzuivering op wijkniveau van een dergelijke schaal is uniek in Nederland. Het helofythenfilter brengt met zich mee dat de Waterlanders zorgvuldig moeten omgaan met was- en schoonmaakmiddelen.

Bron: Wonen doe je Zelf
Foto: Stijntje de Olde

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.