De Linie 3560 kopie

Inspiratie: Samen een straat maken

In de Linie, onderdeel van de wijk Europapark, sloegen achttien gezinnen de handen ineen om op eigen initiatief evenzoveel woningen te realiseren. Ze verenigden zich in de stichting POL (Particulier Ontwikkelen de Linie). Vanuit deze stichting gingen de initiatiefnemers aan de slag en maakten zij afspraken met de gemeente Groningen, de architect en de aannemer. Het project werd procesmatig en inhoudelijk ondersteund door KUUB, het centrum voor particuliere bouw in Groningen. Een aantal van de gezinnen was eerder al betrokken geweest bij de ontwikkeling van het Kwintterrein in de Oosterpoort, een van de eerste CPO-projecten in de stad die samen met Patrimonium werden ontwikkeld. Een woning in de Linie was voor deze bewoners een volgende stap in hun wooncarrière.

Moriko Kira werd als architect aangetrokken. Zij maakte op basis van hun woonwensen een basisontwerp dat in verschillende varianten uitgewerkt kon worden. Er kon gekozen worden voor een smalle of brede variant en een diepe of ondiepe woning. Ook konden de gezinnen zelf de bouwhoogte, de indeling van de plattegrond en de afwerking bepalen. Daardoor is geen enkele woning hetzelfde: de ene heeft een enorm dakterras, een andere drie badkamers en weer een andere een grote woonkeuken op de begane grond en een salon op de eerste etage. Toch is er dankzij de architect wel een eenheid ontstaan: de achttien woningen zijn duidelijk familie van elkaar.

De Linie bestaat uit relatief kleine kavels, waardoor de woningen dicht op elkaar staan. Daardoor is het niet eenvoudig om zon in de tuin te krijgen. De architect loste dit op door steeds het achterste deel van de woningen – de zogenaamde tuinkamer – laag te houden. Samen spraken de bewoners af dat deze kamers in de toekomst ook niet bebouwd mogen worden. Ook het vele glas in de voor- en achtergevel zorgt dat er veel licht kan binnenvallen. De privacy van de bewoners wordt gewaarborgd doordat de rest van de gevels relatief gesloten zijn gehouden.

De Linie werd razendsnel gerealiseerd. Na een korte ontwikkeltijd werden de woningen in ongeveer een jaar gebouwd. Ook elders werd winst geboekt; door de goede samenwerking wist POL, vergeleken met een traditioneel ontwikkelproces, minstens 25% op de kosten te besparen.

Bron: Wonen doe je Zelf
Foto: Stijntje de Olde

5 gedachten over “Inspiratie: Samen een straat maken

 1. Groningen heeft inmiddels een mooie historie van bouwen door burgers opgebouwd, en het resultaat mag er wezen. Woningen die voor de bewoners voelen als een maatpak, die tegen kostprijs tot stand zijn gekomen en waarin mensen wonen die trots zijn en betrokken bij hun buurt. Iets om ook als stad trots op te zijn, en wat wat mij betreft de komende jaren nog meer uitgebouwd mag worden. Ontvang initiatieven met open armen en wijs hen de weg. Ken goede ontwikkellocaties toe aan Stadjers. En zet ze in het zonnetje als het weer gelukt is er wat moois van te maken!

 2. indien het principe van “bewoners maken samen hun straat” als uitgangspunt wordt genomen bij alle ontwikkelingen hoeven dit soort burgerinitiatieven geen uitzonderingen meer te zijn. indien de gemeente daarnaast ondersteunend en niet handhavend te werk gaat zal de stad Groningen straks een hoger percentage bewoners hebben die zich betrokken voelen bij hun omgeving.

  1. Heb je het over nieuwbouw, zoals bovenstaand voorbeeld, of bedoel je ook betrokkenheid bij de woonomgeving rondom bestaande woningen?

   1. beste Rene,

    van oudsher is de gemeente niks anders dan een uitvoering-organisatie voor burger wensen. in de loop van de tijd heeft de gemeente het mandaat op initiatieven naar zich toe getrokken. maar mijn idee is dit nu juist het huidige probleem. neem als gemeente weer de plaats in van faciliterende partij en laat initiatieven aan bewoners van de stad. hierbij uitdrukkelijk genoemd dat ik niet project-ontwikkelaars bedoel doch de echte bewoners.

    1. Dat doen we ook: er zijn plekken waar bewoners zelf (al dan niet gezamenlijk) een nieuwe woning kunnen bouwen (Meerstad, Europapark, Oosterhamrikkade). Maar ik begrijp uit uw woorden dat er behoefte is aan meer? In de praktijk zie ik overigens ook dat veel mensen graag een min of meer kant-en-klaar product willen kopen van een ontwikkelende partij. Niet iedereen wil zelf een woning bouwen of daar opdrachtgever voor zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.