Column: Investeer in het verduurzamen van woningen

De drie belangrijkste criteria bij het zoeken van een woning zijn locatie, locatie en locatie. Iedereen kent ze natuurlijk. Maar het gaat bij ‘wonen’ niet alleen over de juiste woning op de juiste plek. De Woonvisie Groningen zegt het al: het gaat ook over de kwaliteit van de woonomgeving. Over de hoogte van de energierekening. Over behaaglijk wonen zonder je blauw te hoeven betalen voor de energie. We kunnen dus drie criteria aan het rijtje toevoegen: comfort, comfort  en comfort. En dan heb ik het over comfort dat ook op de lange termijn vol te houden is.

Want bij het (nieuw) bouwen of renoveren van woningen is het van groot belang dat we dit ook duurzaam doen. De bebouwde omgeving is immers debet aan een kwart van het energieverbruik in Nederland en 10% van de CO2-uitstoot. De positieve effecten van het reduceren van verbruik of – mooier nog – zelf energie opwekken, zijn evident. En niemand kan er tegen zijn, want je kunt er in één moeite het wooncomfort mee verhogen en de maandelijkse energiekosten mee terugdringen. Het is al lang niet meer zo dat we daar – back-to-the-basics – heel sober voor hoeven te leven. De technologische ontwikkelingen in de bouw maken het nu al mogelijk nul-op-de-meterwoningen (NOM) te maken. Hierdoor is voor een eengezinswoning een maandelijkse besparing van 175 euro op de energierekening te realiseren. Huiseigenaren kunnen ook hun huidige woning tot NOM laten renoveren; vrijwel alleen al van de besparing op energiekosten kan de renovatie worden gefinancierd. Bovendien verwachten wij dat duurzame woningen snel meer (en niet-duurzame woningen minder!) waard zullen worden.

Nieuwbouw wordt conform het Bouwbesluit al op het niveau van energielabel A+++ gebouwd. Een uitstekende ontwikkeling, maar ook en vooral door de bestaande woningvoorraad van voor 1980 te verduurzamen, valt nog een enorm potentieel te verzilveren. De Woonvisie Groningen stelt dat voor het woonbeleid aandacht voor de bestaande stad essentieel is, omdat veruit het overgrote deel van de woningvoorraad die we over 20 jaar zullen hebben er nu al staat. De stad Groningen laat overigens zien dat ze dit onderwerp serieus neemt. Woningcorporaties hebben tussen 2011 en 2013 bijna 5.000 woningen verbeterd. Hierdoor maakten de energielabels van die woningen twee of meer sprongen en beschikt ongeveer 60% van de sociale voorraad nu over label C of beter. Daarnaast is verduurzaming van koopwoningen vanzelfsprekend ook van groot maatschappelijk belang.

Triodos Bank heeft twee jaar geleden de hypotheek voor duurzame woningen geïntroduceerd: hoe beter het energielabel, hoe lager de hypotheekrente. Hiermee krijgen woningeigenaren een sterke financiële prikkel om hun woning te verduurzamen – en bijgevolg om hun energieverbruik en maandelijkse energielasten terug te dringen. Ze ontvangen een maatwerkadvies energiebesparing en een door gecertificeerde energieadviseurs vastgesteld label. Banken hebben met de financieringsmogelijkheden die ze aanbieden een belangrijke sleutel in handen om de woningmarkt daadwerkelijk te verduurzamen, en ik hoop dan ook dat de uiterst effectieve hypotheek voor duurzame woningen brede navolging krijgt.

Maar ook bouwers, ontwikkelaars en gemeenten zouden veel meer kunnen bereiken wanneer ze de handen ineen slaan. Voor energiebesparing in de gebouwde omgeving ontstaat ook steeds verdergaande politieke steun. Zo is in 2013 het Energieakkoord voor Duurzame Groei gesloten, waarin de particuliere woningvoorraad is opgenomen. De overheid heeft in het kader van haar Integrale visie op de woningmarkt dit jaar de ruimte op inkomenstoetsing voor energiebesparende maatregelen verhoogd tot 9.000 euro. Voor een hypotheek voor een nul-op-de-meterwoning mag dit bedrag zelfs worden verhoogd tot 25.000 euro. Hiermee zijn verbeterde condities geschapen voor de particuliere woningmarkt.  Ook gemeenten zouden de verduurzaming van de koopwoningenmarkt verder kunnen stimuleren door bijvoorbeeld de onroerendezaakbelasting te koppelen aan het energielabel.

Door:  Arie Blokland, Triodos bank

Triodos Bank is als ‘pilotbank’ nauw betrokken bij het programma Stroomversnelling voor koopwoningen. Hierbij werken diverse branches samen om nul-op-de-meter (energieneutrale) renovaties ook toegankelijk te maken voor particuliere woningeigenaren. Belangrijk motief voor de bank is dat we af willen van een economie (en dus ook een woningmarkt) die verslaafd is geraakt aan fossiele energie, en toe willen naar een bebouwde omgeving die haar eigen energie weet op te wekken vanuit natuurlijke energiebronnen. In die optiek past het om te kijken naar woonlasten (hypotheek- plus energielasten), en niet louter naar hypotheeklasten. We houden aansluiting bij andere trends op de woningmarkt, zoals collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO’s) en ecobouwprojecten. We zien steeds meer initiatieven waarbij bewoners samen bouwen en gebruik maken van gemeenschappelijke faciliteiten in en om hun woningen. Nieuwe woonvormen en sociale cohesie gaan daarbij hand in hand.

 

3 gedachten over “Column: Investeer in het verduurzamen van woningen

 1. Hoi Arie,

  Je laatste zin intrigeert mij: de onroerendezaakbelasting koppelen aan het energielabel. Dat wordt wel vaker geopperd. Ken jij voorbeelden in Nederland waar dat al gedaan is?

  En hoe zie je de invulling? Het bevriezen van de WOZ waarde gedurende de ‘terugverdientijd’ van een duurzame investering? Een kortingspercentage voor groene labels?

  Ik hoor graag van jou en andere lezers op welke ‘eerlijke’ manier de gemeentelijke belasting ingezet kan worden….

 2. Energielabel en gasrekening

  Bij woningen in de Oosterparkwijk is een kwaliteitsverbetering uitgevoerd. De woningen hebben in de keuken een nieuw ventilatierooster gekregen. Dit ventilatierooster sluit niet goed. De warmte van de verwarming gaat via dit ventilatierooster naar buiten.

  De woningen hebben een energielabel B of een energielabel C gekregen.

  Een energielabel is de theorie. De gasrekening is de praktijk. De woonvisie van de gemeente verandert hier hopelijk iets aan.

 3. Wie wil weten hoe je betaalbaar, duurzaam en aardbeving bestendig kunt wonen, kom dan op donderdag 19 maart naar de Wijkbijeenkomst Korrewegwijk/De Hoogte over Aardbeving bestendig, Duurzaam en Betaalbare nieuwbouw voor de stad en de provincie.

  19.30 uur
  Aletta Jacobs huis
  van Oldebarneveltlaan 6
  De Hoogte
  (vlakbij viaduct Asingastraat – ingang via Schoolplein)

  We bereiden een bouwexcursie voor naar Openlab Ebbinge.

  KOMT ALLEN!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.