Over wonen, bevingen en veiligheid

De stad Groningen ligt aan de rand van het gaswinningsgebied. Aardbevingen zijn inmiddels ook binnen de gemeentegrenzen gevoeld. Er zijn inmiddels zo’n 3500 Stadse schademeldingen geregistreerd. In de meeste gevallen gaat het om schade aan woonhuizen. Wonen in Stad krijgt zo beschouwd een andere wending: woon ik nog wel veilig in Groningen? Wat zijn de risico’s eigenlijk? Wat kan ik zelf bijdragen aan mijn veiligheid? En wat doen gemeente, corporaties of huiseigenaren voor mij?

De komende jaren blijft de gemeente Groningen te maken krijgen met aardbevingen als gevolg van de gaswinning. Het gemeentebestuur werkt er hard aan om de belangen van de stad en zijn inwoners op tal van fronten veilig te stellen en maakt daartoe aparte afspraken met het Rijk. De veiligheid van de burgers staat natuurlijk voorop. Maar ook belangrijk is een eerlijke en snelle schadeafhandeling en vergoeding van de kosten door de veroorzaker. Verder is een juiste aanpak van aardbevingsbestendig (ver-)bouwen van belang. Met het oog op een duurzame economische ontwikkeling staat de gemeente voor een daadkrachtige aanpak waar Stad én regio baat bij hebben.

Wonen in Stad zal de komende jaren rekening moeten houden met de roep om aardbevingsbestendigheid. Woningen zullen – waar nodig – moeten worden versterkt, net zoals scholen, openbare gebouwen en monumenten. Daarin zijn keuzes noodzakelijk. Er zijn verschillende soorten regelingen die soms wel en soms niet voor de Stad gelden. Wat onduidelijk is. Wat weer alles te maken heeft met geld en financiering. Wat weer alles te maken heeft met NAM en het Rijk. Stuk voor stuk uitdagingen die we met zijn allen aangaan. Vanuit de overtuiging dat wonen in Stad het nadrukkelijk waard is om dit soort grote investeringen te doen. Op stadsniveau om de bouw-economie goed aan de praat te houden. Maar ook individueel niveau, immers het goed per saldo vooral ook om úw woongenot.

Meer weten? Kijk op de homepage van gemeente Groningen  en klik door voor meer informatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.