Stelling: corporaties moeten huurders volledige vrijheid geven en geen woningen reserveren voor (speciale) doelgroepen

Corporaties kunnen woningen reserveren voor doelgroepen die anders in de knel komen. Denk bijvoorbeeld aan goedkope woningen voor huurders met lage inkomens, duurdere woningen voor hogere inkomens, grote woningen voor gezinnen en goed toegankelijke woningen voor ouderen. Aan de andere kant leidt dit tot minder keuzemogelijkheden voor andere huurders om door te stromen naar een andere woning. Wat vindt u?

8 gedachten over “Stelling: corporaties moeten huurders volledige vrijheid geven en geen woningen reserveren voor (speciale) doelgroepen

 1. Ik heb er als gewone huurder toch wel moeite mee dat de overheid zou mogen bepalen hoe ik mijn, met hard werken, verdiende geld mag gaan uitgeven. Als ik zelf bewust kies voor een kwalitatieve woning in een fijne buurt en bereid ben om daarvoor concessies te doen op mijn andere uitgaven dan mag het toch niet zo zijn dat de overheid voor mij gaat bepalen dat dit niet mag! Nee sorry mevrouw u mag niet besparen op uw andere uitgaven en daarvoor in de plaats in dit fijne huis gaan wonen….?! Sociale huurwoningen worden niet alleen bewoond door mensen op de armoede grens dus pas ook heel goed op dat het beleid niet eenzijdig hierop wordt afgestemd.

 2. Als voorbereiding op het debat betaalbaarheid hebben een aantal inbraaksessies plaats gevonden. Bij verschillende partijen is hier gevraagd wat moet aan de orde komen tijdens het debat ? Hier kwam naar voren vanuit de woonbond dat het goed zou zijn om te sturen op een woonqoute van 30% (30% van het besteedbaar inkomen gaat op aan woonlasten). Hierbij mag je kwaliteit verwachten die past bij deze prijs. Een deel van de woningvoorraad zal dan goedkoop moeten blijven. Passend toewijzen kan ervoor zorgen dat deze woningen ook huurders krijgen waar deze prijs bij past.

 3. Sociale huurwijk

  De gemeente kan in haar woonvisie aandacht besteden aan de toekomst van de sociale huurwijk in de stad Groningen. Wat is een sociale huurwijk? Deze wijk heeft, naar mijn mening, de onderstaande kenmerken.

  De financieel minder draagkrachtige huishoudens vinden in een sociale huurwijk een betaalbare sociale huurwoning.

  De kwaliteit van de sociale huurwoning bepaalt in een sociale huurwijk de sociale huur.

  De huurder kan in een sociale huurwijk blijven wonen in zijn of haar sociale huurwoning.

  De financieel minder draagkrachtige huishoudens vinden in een sociale huurwijk een aantrekkelijke sociale huurwoning.

 4. Wat is “betaalbaar”? Hoeveel procent is dat van een (minimum)-inkomen. We leven in tijden waarin dat steeds verder opgerekt wordt. Veel mensen zijn nu gedwongen “scheefwoner” en dan bedoel ik precies het omgekeerde dan de invulling die het rechtse kabinet eraan geeft, nl. mensen met een laag inkomen in dure woningen waardoor een te groot deel van het inkomen opgaat aan huur.
  Tegenwoordig wordt een huurquota van 30% (dus 30% van het inkomen gaat op alleen al aan huur) al normaal gevonden, en steeds meer mensen zitten daar boven.

  Dat wordt met de aanstaande huurverhogingen alleen maar erger!
  Sterker nog, daar gaat bloed door vloeien!

  Daarom:
  STOP DE HUURVERHOGING / BLOK-BELASTING!
  CORPORATIES ZIJN GEEN BELASTING KANTOREN!
  HUURDERS GEEN MELKKOEIEN!

 5. Betaalbaarheid

  Wat is de toekomst van een financieel minder draagkrachtig huishouden op de woningmarkt?

  De verkoop van sociale huurwoningen heeft invloed op deze toekomst. De financieel meer draagkrachtige huishoudens kopen de betaalbare en de aantrekkelijke sociale huurwoningen. Is de voorraad betaalbare sociale huurwoningen groot genoeg? Is de voorraad aantrekkelijke sociale huurwoningen groot genoeg?

  De gemeente kan in haar woonvisie aandacht besteden aan de toekomst van de financieel minder draagkrachtige huishoudens op de woningmarkt in de stad Groningen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.