Stelling: De gemeente moet nieuwe partijen stimuleren om de woningbouwopgave op te pakken

De corporaties waren in Groningen de afgelopen tien jaar verantwoordelijk voor 70% van de woningbouwproductie. Tegenwoordig  zijn zij flink beperkt in hun beleidsruimte en investeringsvermogen. En dat terwijl de vraag er nog altijd is. De gemeente moet andere partijen stimuleren om woningen te bouwen. Nieuwe corporaties dienen een kans te krijgen.

13 gedachten over “Stelling: De gemeente moet nieuwe partijen stimuleren om de woningbouwopgave op te pakken

 1. Even “out of the box” kun je niet ergens een stuk grond/bouwterrein o.i.d. definiëren wat voor een “project” in aanmerking zou kunnen komen om daar onafhankelijk van bank en projectontwikkelaar je plan te realiseren?
  Je stelt een plan op en gaat via crowdfunding mensen interesseren voor deze vorm. Dit plan wordt afhankelijk van schaalgrote uitgewerkt tot een realistisch en uitvoerbaar plan(SMART). Dit kan voor zowel student, sociale woningbouw als voor de oudere interessant zijn.
  Financiering via crowdfunding is geen probleem, daar geld op de bank niets oplevert.

 2. In Groningen zullen de komende jaren steeds meer mensen willen wonen. Niet alleen jongeren maar vooral ook 30-ers en 40-ers. Soms samen maar ook steeds meer alleenstaand. Zij willen letterlijk IN de stad wonen, liefst in of vlakbij de binnenstad, en hebben daar best wel geld voor over. Maar vrijwel alles wat er in of rond de binnenstad wordt gebouwd, is voor jongeren of starters. Op zich logisch vanuit ontwikkelperspectief door de hoge opbrengst en gegarandeerde afzet, maar daarmee loopt Groningen wel een grote kans mis. Dus kijk bij nieuwe ontwikkelkansen niet alleen maar naar de makkelijkste weg maar ook eens verder dan de neus lang is.

 3. Ik vind het wel bijzonder om te zien dat er nog steeds zo een grote nadruk wordt gelegd op het bouwen van koopwoningen. Ook gisteren tijdens het symposium, als men sprak over bouwen, dan gaat men er automatisch vanuit dat dit koopwoningen moeten zijn. Met de huidige veranderingen op de arbeidsmarkt waarbij flexibiliteit centraal staat, steeds meer mensen willen of moeten noodgedwongen flexibeler werken, blijven de ontwikkelingen op de woningmarkt in mijn ogen hierop achter. De nieuwe generatie gaat zich niet meer na afronding van de opleiding ergens settelen waarbij het vanzelfsprekend is dat zodra je een baan hebt gevondenje ook direct op zoek gaat naar een koopwoning en daar vervolgens 30 jaar blijft wonen. In mijn ogen moet de woningmarkt dan ook veel meer mee gaan in deze flexibiliteit. Nu zit er een enorm gat tussen de bovengrens van de sociale huurwoningen naar een vergelijkbare gezinswoning in de vrije sector. Vaak gaat het dan om een sprong van wel 300 tot 400 euro! En juist dat is de range waarbinnen de jonge (startende) gezinnen woningen zoeken. Vroeger was het kopen van een woning een logische stap en een spaarpotje voor je oude dag maar bij de huidige generatie zie je steeds vaker een hele andere levenslijn ontstaan. Zij willen flexibel kunnen meebewegen op de arbeidsmarkt in heel Nederland of zelfs daarbuiten en niet door een koopwoning gebonden zijn aan een kleine regio. Daarnaast zouden betaalbare huurwoningen net buiten de sociale huurgrens in mijn ogen ook een enorme impuls kunnen geven aan de doorstroming waardoor er weer meer sociale huurwoningen vrij kunnen komen.

 4. Tiny house

  Ik vind de tiny house movement interessant. De gemeente kan in haar woonvisie aan deze ontwikkeling aandacht besteden. Veel bewoners willen, denk ik, graag veel minder uitgeven aan de woonlasten. Wellicht is een tiny house interessant voor de huurders en voor de kopers.

 5. ik ben het helemaal met Peter eens . Bouw kleinere huizen die niet zo duur zijn. Daar is veel meer behoefte aan dan de over het algemeen dure koop woningen.

 6. Het zou heel goed zijn als de gemeente initiatieven van anderen dan van hun eigen projectontwikkelaars de ruimte zou geven. Wij zijn een bouwbedrijf en kunnen en willen heel graag tegemoet komen aan de vraag naar betaalbare woningen. Ik heb het dan over woningen tot 80.000 euro met een beperkt stukje eigen grond. Wij zijn druk doende deze plannen vorm te geven maar eerdere ervaringen met de gemeente waren ronduit slecht.
  De situatie zou omgedraaid moeten worden en zo worden dat niet wij de gemeente moeten vragen of we mogen bouwen en dan kapitalen uit moeten geven aan bouwgrond maar de gemeente zou moeten peilen bij de bedrijven of zij kunnen leveren en daar dan grond voor beschikbaar stellen dmv verkoop of verhuur. Je kan dan hele mooie gemeenschappen samenstellen zodat je een mooie bewonerssamenstelling krijgt met evt ook plek voor kleinschalige voedselproductie en veeteelt. Wij zijn er klaar voor en gaan binnenkort onze eerste brainstromavond geven in het gebouw van de lichtmakers.

  1. Als dit dan ook nog gefinancierd kan worden dmv crowdfunding moet je eens kijken naar wat in een inhaalslag we kunnen maken naar een betere toekomst voor iedereen.

    1. Wij zouden graag met crowdfunding grond willen kopen en de bouwkosten betalen. De koper betaald dan de kosten terug door het afbetalen van zijn crowdfundingsfonds. Zo maken we het kopen van een woning voor iedereen bereikbaar en betaalbaar. En ik heb het niet over een stukje grond. Ik heb het over een hele wijk die ook door de bewoners zijn vorm krijgt

    2. Mij lijkt het een mooi idee om met crowdfunding een stuk grond te kopen en daar woningen op te bouwen van zeg 50.000,-.
     De koper betaald het crouwdfunding platvorm af en is na zeg 15 a 20 jaar eigenaar van de woning.
     Er zijn namelijk al genoeg onbetaalbare woningen. Wees nu es flink en geef mensen die weinig of geen geld hebben de kans een woning te kopen. En laat de banken er buiten als het kan.
     Jullie krijgen als gemeente een faire prijs voor de grond en tal van bedrijfjes kunnen aan de slag om deze woningen te gaan bouwen zonder dat ze eerst naar een bank moeten voor een lening of garantstelling.

     1. samenwerken heet zoiets, om ons samen, want dat zijn we, uit deze economische malaise te trekken, kansen te creeeren, mensen vooruit te helpen in het leven.
      En ik zeg niet dat de door mij geschetste methode DE methode is maar het geeft een beetje de richting aan hoe het ideaal er uit zou zien.

  2. mee eens, door combinatie van expertise bij de bouwers en beleid inzake maatschappelijke wensen vanuit de gemeente zou je de huidige extreme economische drijfveer voor het ontwikkelen van bouwprojecten kunnen uitschakelen. hier is echter wel een gemeente voor nodig die zicht heeft op wat de gewenste maatschappelijk aspecten zijn in de stad. ook zal moeten worden gekeken maar bouwers met een wat meer Reinlands economische insteek ( zijnde bouwers welke maatschappelijk geworteld zijn). de huidige huisjesmelkers vallen hierdoor dus bij voorbaat af.

   1. Als je het speerpunt van de huidige economische drijfveer verplaatst naar fair zakendoen in plaats van zakkenvullen krijg je meer waar voor je geld en dus ook meer rendement.
    Ik weet niet wat je bedoelt met bouwers die maatschapelijk geworteld zijn. Ik weet wel dat er zat kleine bedrijfjes zijn die graag een paar woningen zouden willen bouwen maar niet zoals het nu gaat met het huidige ondernemersklimaat.
    Maak het bouwen makkelijker, schaf alle vergunningstelsels af en schep duidelijke regels waar iedereen aan moet voldoen.
    Leg de verantwoordelijkheid bij de bouwers zelf en controleer streng of er aan vastgehouden wordt.
    Dat scheelt een ambtelijk apparaat van heb ik jou daar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.