4790_041_064!7

Stelling: laat de markt z’n werk doen bij de jongerenhuisvesting

Het maken van beleid voor jongerenhuisvesting is onbegonnen werk: een kat en muisspel tussen overheid en kamerverhuurders. De gemeente moet z’n beleid loslaten en de markt zijn gang laten gaan. Zet in plaats daarvan in op sociale projecten om het samenleven tussen studenten en andere Stadjers te bevorderen

16 gedachten over “Stelling: laat de markt z’n werk doen bij de jongerenhuisvesting

 1. Ik heb begrepen dat de financiering voor goede jongerenhuisvesting vaak een probleem is. Tegelijk is bekend dat een deel van de meer vermogende ouders voor hun studerende zoon of dochter een huis koopt om het op te delen voor kamerbewoning. In hoeverre worden deze ouders op dit moment eigenlijk benaderd voor het deelnemen aan goede en duurzame bouwprojecten speciaal voor jongeren? Het beste voor je kind en een leuke belegging zonder veel kopzorgen en risico’s…. Of zie ik dat te simpel?

 2. De markt doet al haar (verwoestende) werk, de meeste studenten wonen namelijk bij huizenmelkers en particuliere huisvesters.

  Dat is juist het probleem!

  Laat corporaties meer betaalbare studentenwoningen bouwen!

 3. Er moet weer een zelfstandige, slagvaardige SSH komen. Voor gewone en voor internationale studenten. En zowel voor grote complexen als voor kleine panden in de wijken!

 4. Mijn indruk is dat gemeente erg op de hand van de projectontwikkelaars is. Naast onze flat is een huis opgekocht door een project ontwikkelaar. De gemeente heeft een vergunning verleend voor verbouw en alle kleine lettertjes in het bestemmingsplan gebruikt om de bouw door te kunnen laten gaan.Na onze bezwaarschriften konden we onze mening vertellen in een hoorzitting. De projectontwikkelaar hoefde niets te verdedigen; dat deed de jurist van de gemeente voor hem. De hoorzitting is half november vorig jaar gehouden, om daarna door BenW te worden behandeld. Tot nu toe (begin maart) hebben wij hierover geen uitspraak ontvangen. De projectontwikkelaar is gelijk die middag van de hoorzitting begonnen met de verbouw van het pand. Hoe serieus neem je ons dan als vaste inwoners van de stad, terwijl studenten hier vaak tijdelijk wonen. Om deze bouwactiviteit een ‘verbouw’ van het pand te noemen is helemaal een lachertje. Het hele pand is ingebouwd in de flat die hij nu aan het bouwen is. Waar eerst 2 mensen woonden komen nu 24 appartementen voor jongeren. (toverwoord jongerencomplexen).
  Er ligt een notitie bij de gemeente; bouw jong heet het. Kijk er eens in en volg de adviezen op die deze dure mevrouw jullie als gemeente heeft gegeven.Blijft de stad en de schilwijken ook voor niet studenten een leuke woonplek.

  1. helemaal mee eens, de gemeente en de huisjesmelkers lijken bij elkaar in bed te slapen. het meest verontrustende is dat de gemeente ambtenaren geen idee hebben dat zij zich aan de verkeerde kant van de leefbaarheid in de stad scharen. velen van de ambtenaren wonen niet in de stad, en hebben dus ook geen gevoel met de situatie. wellicht dat de gemeente de leefomgevingskwaliteit zou moeten laten toetsen door ambtenaren die zelf ook in de directe omgeving van een dergelijk project wonen . Experiment in de schildersbuurt , inspraak bewoners, is dan ook erg positieve ontwikkeling. Maar het heeft de schijn dat door bovenmatig “politiek” actieve bewoners dit weer als gevolg van vriendjespolitiek door de gemeente is opgepakt. of te wel daar waar de huisjesmelkers mogen bouwen wonen weinig vriendjes van bestuurders en ambtenaren.

 5. Is er een beleid dan? Ik vind het echt belachelijk dat prachtige huizen worden opgekocht in mooie straten waar vervolgens kleine kamertjes worden getimmerd om die de verhuren voor 500,= per stuk aan studenten. Vervolgens wordt er niets meer gedaan aan onderhoud. Er moet een maximumprijs zijn per vierkante meter. En prachtige oude panden moeten verplicht worden onderhouden. En de tuinen ook.

   1. beste Rene

    iedereen weet dat het kamerverhuur beleid van de gemeente een aanfluiting is. werkelijke toetsing op overlast en verloedering wordt door de gemeente niet gedaan. een mogelijke oorzaak is de ” broederlijke” vriendschap tussen projectontwikkelaars en ambtenaren. beide wonen vaak niet in de stad en danken allebei hun inkomen aan voortdurende ontwikkeling van jongerenhuisvesting. en dan laat ik de privé relaties tussen beide groepen maar even buiten beschouwing

   2. Beste René,
    Er is wel beleid, alleen dit beleid wordt niet gehandhaafd en er zitten te veel mazen in. Hoe kan je handhaven met maar twee inspecteurs!

   3. Dag Rene, natuurlijk is er beleid. De vraag is ook niet of het er is. De vraag is: voor wie is het, en wat hebben student en stadjer er aan? De conclusie is dan als snel dat het er is voor de private kamerverhuurders en huisjesmelkers, en dat stadjers en studenten in de buurten en wijken er niets aan hebben. Al vele jaren is er onrust en lopen de spanningen steeds verder op. Private kamerverhuurders uit alle hoeken van Nederland kopen hier een huis en zetten er 4 of 5 studenten in. In Groningen moet je zijn, daar kan het. De antwoorden van RO/EZ zijn ver ondermaats, zij lijken in een eigen wereld te leven. Men doet alsof er inspraak is. De werkelijkheid is dat men schamper en cynisch reageert op meningen van anderen. Ze zitten inderdaad op schoot bij huisjesmelkers en private kamerverhuurders en zijn van plan daar nog lang te blijven zitten. Dat is een klacht die wij veel horen, maar lijkt bij RO/EZ niemand te raken. Zolang dat het geval is lossen we niets op, nemen de spanningen steeds verder toe, en ziet Groningen haar ambities als studentenstad langzaam verdampen. Met dank aan iedereen die doet alsof hij luistert, maar in werkelijkheid doof blijkt.

 6. De martk zorgt voor verrommeling. Veel kwalitatief slechte woonstapels die het aangezicht van oude stadswijken verstoren. Alles is er op gericht zo veel mogelijk hokjes op een perceel te kwakken zonder rekening te houden met buurten buren. De grote bouwjong projecten van de corporaties liggen allemaal op hun gat. Daarvoor in de plaats komen kwalitatief mindere projecten. Deze projecten dienen zsm alsnog gerealiseerd te worden. Richt anders weer een jongeren/studentenhuisvestingscorporatie op zoals er vroeger een SSH was. Huisvesting van relatief kwetsbare groepen (weinig keus want weinig geld) dient niet alleen op de markt te vertrouwen.

 7. Als gevolg van projectontwikkelaars is onze straat in het centrum veranderd van een straat met een heterogene samenstelling( gezinnen, alleenstaanden, bedrijven en studenten) naar een straat met bijna alleen maar studenten- en jongeren. En dan ook nog met extra verdiepingen boven op de woningen. Met als gevolg; verlies van lichtinval, geluidsoverlast, stoepen die volstaan met fietsen (bejaarden moeten met hun rollator de straat op, hetzelfde voor kinderen met loopfiets). Ook zijn de vuilnisbakken, papier en glasbakken elk weekend overvol. Nu moeten we door de week ’s na het werk de vuilniszakken wegbrengen, nadat we circa drie kwartier naar een parkeerplek hebben gezocht. Overigens kunnen we nu ook niet meer in de weekenden onze auto kwijt, doordat het nu elke zondag koopzondag is. Als projectontwikkelaars nog meer zelf mogen bepalen, zal de overlast alleen maar erger worden. Het lijkt wel een ontmoedigingsbeleid voor alles wat niet- jongere is. Zoals de werkenden met jonge kinderen. Ik zie gezinnen met jonge kinderen ook helemaal niet terugkomen in de visie vragen waar deze site mee start. Ik heb wel eens over deze overlast agv jongerenhuisvesting met de gemeente gebeld met het meldpunt overlast. zij gaven aan niks te kunnen doen. De ambtenaar vertelde dat ook in andere buurten hierdoor de gezinnen wegtrekken, waarbij huisjesmelkers de boel opkopen en de zaak nog verder verslechterd.
  Heb ik dan ook nog oplossingen? Jawel, als eerste niet de markt de jongerenhuisvesting laten bepalen. Als tweede de jongerenhuisvesting meer in de buurten van de opleidingen situeren (zoals ze in Utrecht Uilenstede hebben). Verder ook ruimtelijk ordening aanpassen als je de huisjesmelkers het bewonersaantal laat vervijfvoudigen: meer stoepruimte en ruimte voor fietsen, of verplichten dat er binnen fietsenstallingen komen. Een aandachtsfunctionaris voor geluidsoverlast die in gesprek blijft met de jongeren en bewoners (de gemeenteambtenaar van het centrum gaf mij te kennen dat studenten nou eenmaal een kort geheugen hebben en dat praten dus geen zin heeft). Ook zou ik best wat voelen voor een project waarbij bijvoorbeeld in de straat kleine plantenbakken zouden komen die de buurt gezamenlijk onderhoud. Dan blijf je als bewoners ook in contact met jongeren en wordt het niet een wij-zij. Bovendien kan het meteen helpen om de 30 km snelheid in het centrum aan te houden. Want tezamen met het feit dat je dus soms naar de straat moet uitwijken omdat de stoep volstaat met fietsen, zijn snelrijdende auto’s niet echt bevorderlijk voor de verkeersveiligheid. Zelfs bussen houden zich niet aan de 30 km. Maar dat is wrs weer een ander onderwerp.

  1. Beste Anne,

   Helemaal eens met deze analyse, en dan vooral vanuit de schilwijken.!

   Gewone bewoners leggen het momenteel op verschillende plekken totaal af tegen de ‘private markt’ van vastgoedbeleggers die zich, zonder zich ergens schijnbaar iets van aan te trekken, vooral richt op het optrekken en stapelen van nieuwe jongerenhuisvesting in de “populaire” wijken, i.e. in de zin van forse extra uitbouwen met kamertjes en mini-studiootjes in andere mensen hun tuinen, onder hun ramen, of tegen hun balkons aan. Als starter of middenstander op zoek naar een woning concurreer je ook nog eens heftig om pandjes die voor forse prijzen worden opgekocht en massaal worden uitgebouwd voor een andere doelgroep (of je woont er naast met je goeie gedrag). Als oudere/’babyboomer’ zijn er simpelweg vrijwel geen geschikte woningen om naar door te stromen in de schilwijken. Kleine gezinnen – zo hoor ik ook in mijn omgeving – die trekken maar massaal weg, want die weten het ook niet meer. Wat betekent dit voor de buurten…? Een hoop sociale armoede lijkt me. Doodzonde. Alleen vanwege de bouwlust en winstlust van een paar beleggers (die zelf niet in de Stad wonen(!)).

   Op dit moment al een koopwoning in centrum of schilwijken? Je bent niet ‘veilig’ voor de bouwwoede van private beleggers, die altijd voor idiote maximale uitbouw gaan en zoveel mogelijk kamertjes erin persen, met natuurlijk bijbehorende forse aantallen bewoners. (gewone huizen 8m diep, en twee verdiepingen hoog? huppa de vastgoedbelegger gaat zo voor 17 m diep en 11+ m hoog de tuin in op naaste adressen, over 3 á 4 verdiepingen – Indische buurt, Kerklaan, Nw. Kijk?) Je leuke stadstuintje opeens plotsklaps naast een enorme 11 m hoge blinde muur van 8 m diep, en je 8-12 nieuwe (vluchtige) buren erbij, die met een beetje pech allemaal hun fietsen tegen de gevels kwijt moeten. Wat te doen bij verkoop? Aan wie..? Ben je het zat genoeg, dan haal je toch éénzelfde truc uit? Wat doet dit voor de Groningse straten en de Stadwijken…? Er is straks niks aantrekkelijks meer aan, straten met fietsen explosies, mini-tuintjes zonder zon, hoge blinde muren, kekke ‘moderne’ gevels. Of leggen we er dan een stop op? Wie is dan de dupe? Juist wederom de gewone bewoner die nog van zijn woning afmoet. De winst van de beleggers is dan al op zak.

   Tot slot: sluit me heel graag aan bij de vraag: waar is die overgrote groep van het Groningse electoraat, 30-65 jarigen, die helemáál niet wordt benoemd in de woonvisie? Anderen hier hebben gelijk dat veel jongeren ‘vluchtige’ bewoners zijn, en de vastgoedbeleggers zelf wonen vaak helemaal NIET in de stad. Maar zíj maken momenteel wel de dienst uit voor het huisvestingsbeeld en de wijzes van samenleving. Zij bepalen momenteel hoe we (samen)leven, en hoe onze straten en tuinen eruitzien. Ook al vinden we het allemaal niets.

   Er wordt dan ook massaal over geklaagd door het Gronings electoraat tussen de 30-65 in de schilwijken en centrum. Voorbeelden: Een plan voor huisvesting in de Kerklaan leverde 24 bezwaarschriften op, en 170 (!) ondersteunende handtekeningen van naaste adressen. Een protest op van het initiatief ‘Verzet tegen de Flat’ in de Gemeenteraad, op korte termijn georganiseerd in december, trok ruim 80 bezoekers met spandoeken en posters (allemaal werkende mensen, met gezinnen, die echt wel iets beters te doen hebben op een woensdagavond!). Zij die het geld of de rechtsbijstandverzekering hebben voeren links en rechts dan maar rechtszaken tegen beleggers,want bij de Gemeente haalt men bakzeil. Het is te idioot voor woorden.

   De vastgoedbeleggers zijn doorgaans alleen in de weer voor jongeren, en bouwen kamertjes en vrij kleine appartementjes. Hoe zit het met de rest van ons in de ‘private markt’? Met een beetje geluk krijg je het komende jaar. of twee jaar, géén toren in je achtertuin.

 8. De “markt” verwoest de wijk, corporaties zijn opgericht om goede huisvesting te creëren voor degenen die zelf geen huis kunnen betalen. Laat de corporaties gewoon hun taak doen door betaalbare huisvesting te creëren voor deze doelgroepen.

 9. ” de markt” is een ander woord voor mono-dimensionale afweging op basis van geld. zoals iedereen weet bestaat het leven uit meer dan alleen geld, de afwegingen die er over jongerenhuisvesting gemaakt moeten worden zouden dan ook meer dan alleen over geld moet gaan. laten we huisjesmelkers hun gang gaan dan verwordt onze stad tot een legbatterij achtige omgeving voor studenten en andere jongeren.

 10. Ik vind dat de gemeente het beleid moet maken, kijk alleen bij mij in de straat, veel huizen opgekocht en er 3 apartementen in gemaakt wat je krijgt een wild groei aan fietsen meerdere auto’s per huis. veel overlast dus.

  Is het wat om het forum om te toveren tot studenten huisvesting, wij weten toch niet wat we er mee moeten, ik zie het het toch als een prestige project die veel te veel geld moet kosten en studenten willen graag in het centrum verblijven/wonen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.