Verslag sessie Wonen en Zorg, Symposium Wonen in Stad

Voor de themasessie ‘Wonen en Zorg’ werden twee sprekers genodigd. De middag werd geleid door Erwin Schiphorst van het ZorgInnovatieForum.

Maria Walters van ‘Lang zult u wonen’, een initiatief voor particuliere woningbezitters, bijt de spits af. Ze vertelt dat mensen steeds langer in hun eigen woning willen blijven wonen. Dit initiatief is opgezet om mensen daarbij te ondersteunen. Het is opgericht in Overijssel, maar het is de bedoeling om het naar de andere provincies uit te breiden.

Bewoners krijgen tips en adviezen om hun woning levensloopbestendig te maken via de website www.langzultuwonen.nl, een rijdende tentoonstelling, markten en vrijwilligers.

Na de toelichting zijn er veel reacties en vragen van de deelnemers:

‘Het kenmerk van levensloopbestendig bouwen is dat alle noodzakelijke functies op de begane grond worden geplaatst. Het zou mooi zijn om de vrijkomende ruimtes op de verdieping te verhuren.’
Verschillende deelnemers zouden graag samenwonen in een meer diverse gemeenschap, waaraan ook jongeren of studenten deelnemen. Zij kunnen dan eventueel ook helpen met hand- en spandiensten.
Ouderen kunnen geen hypotheek meer afsluiten om verbeteringen aan hun woning te kunnen uitvoeren. Banken zijn terughoudend om ouderen hypotheken te verstrekken hoewel er vaak voldoende overwaarde is. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn) bedenkt hier oplossingen voor.
‘Het nadeel van een gemeenschappelijke woonvorm is dat medebewoners soms minder (mee)helpen dan gewenst, maar dat er bij het welbekende keukentafelgesprek met de zorgaanbieder altijd op wordt gewezen dat je eerst bij je medebewoners voor hulp aan moet kloppen.’ Deze vrees voor afhankelijkheid speelt bij meerdere deelnemers. Er wordt geopperd dat dit concept de gewenste doorstroming van woningen juist belemmert. Ook wil men weten of deze dienstverlening gratis is. Voor eigenaar-bewoners is dat inderdaad het geval. De gemeenten betalen voor deze service, die hen ook geld oplevert, omdat mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. ‘Is dit een strategie die in de stad Groningen ook zou kunnen werken? Hier zijn immers heel veel bovenwoningen.’ Erwin Schiphorst laat weten dat het soms beter is om te verhuizen.

Dit is een mooi bruggetje naar de tweede spreker, Andrea Tegel van Woonz. Zelf noemt zij het initiatief een Funda voor senioren-huurwoningen. Op Woonz.nl  kunnen allerlei zoekvragen worden gesteld die bv betrekking hebben op de zorg die je wenst. Maar er is ook informatie te vinden zoals de nabijheid van bv schilderscursussen. De site is bestemd voor zowel de sociale als liberale huur. Woonz vindt dat zorgorganisaties nog te weinig inspelen op de wensen van senioren, terwijl er via internet al goede mogelijkheden zijn om deze doelgroep te bereiken. Volgens een eigen onderzoek (getallen 2014) is inmiddels 80% van de 65-plussers regelmatig online en heeft 52 % een tablet. 65 % van de bezoekers wil in de eigen omgeving blijven wonen.

Na de tweede toelichting is er wat gemor.
‘Ik verwachtte een gesprek over de woonvisie van de gemeente en geen presentatie van een kant en klaar commercieel product!’
‘De woonvisie van de gemeente gaat toch verder dan een beugel of een woning zoeken op internet !?’
Klaas van den Berg, als vertegenwoordiger van de gemeente bij de sessie aanwezig, geeft aan dat ze vaak de klacht krijgen van bewoners dat zij de gewenste informatie over woonvormen nergens kunnen vinden. De presentaties van vandaag zijn volgens hem een voorbeeld hoe dat verbeterd kan worden.
‘Is er al bekend hoe groot het percentage van ‘geslaagde’ vinders is? Het zou interessant zijn te om te onderzoeken waar mensen naar op zoek zijn, waar nog niet aan tegemoet wordt gekomen.’ Van den Berg geeft aan dat daar aan wordt gewerkt.
Tijdens de discussie, als een aantal deelnemers een kijkje op de site neemt, blijkt dat er op dit moment slechts één woning in de stad te vinden is!
Andrea Tegel: ‘In de Randstad gaat het sneller met het opbouwen van de gegevens, aan de randen van NL, zoals in Groningen, gaat dat trager.’

In de zaal is ook een aanbieder van zorgflats aanwezig die graag een plekje op de site wil. Volgens een van de deelnemers is er onder Groninger babyboomers vooral behoefte aan een mengvorm van jong en oud, terwijl het aanbod op de site vooral gericht is op ouderen. Volgens Andrea Tegel van Woonz is het de bedoeling het aanbod te verbreden, maar tot nu toe worden slechts woningen van grote instellingen op de site geplaatst. Op termijn kunnen daar ook woningen van particulieren bij komen. Belangrijk is om een goed controlemiddel te ontwikkelen m.b.t. de kwaliteit van de aangeboden woningen.  ‘Een extra dilemma is het feit dat elke gemeente haar eigen woonpuntensysteem hanteert; er wordt nu gezocht naar een manier om dit in het zoeksysteem van de site te integreren’, aldus Tegel.

Er wordt geopperd dat er al voorbeelden bestaan van meergeneratiehuizen (binhoes.nl). Sander Holterman (ZIF) vertelt b.v. over een mooi initiatief in Arnhem waarbij studenten naast hulpbehoevenden in een verzorgingstehuis wonen. Zij krijgen korting op hun huurprijs in ruil voor ondersteuning van de hulpbehoevende bewoners. Tijdens Let’s Gro bleek dat er bij 55-plussers, die nu buiten de stad wonen,  behoefte is om naar de te stad te verhuizen. ‘Zou het ontsluiten van informatie over nieuwe woonvormen geen mooie opgave voor de gemeente zijn?’

Eén van de deelnemers woont in de Zeeheldenbuurt en zou daar graag blijven wonen. Maar hij ziet ouderen juist wegtrekken. ‘Is daar niets aan te doen?’
‘In Groningen hebben we de site Woningnet. Kan deze ook gekoppeld worden aan Woonz.nl?’ Dat kan gewoon, met een link.
Een andere deelnemer vraagt: ‘Oud worden in de Schildersbuurt, hoe doen we dat? Alle woningen staan in de verkeerde buurt, hoe zorgen we dat mensen hun buurt niet uit hoeven?’ Erwin Schiphorst antwoordt: ‘Tot nu toe is er vanuit een breder perspectief naar gekeken, nu is het moment om samen met de gemeente per wijk in te zoomen.’

 

 

2 gedachten over “Verslag sessie Wonen en Zorg, Symposium Wonen in Stad

 1. Als actieve senior woon ik te groot in het centrum van de stad.
  Wil in het centrum blijven wonen (ben niet de enige senior)want dat houd je zelfstandig en actief.
  Zoek echter maar eens een leuk appartement in het centrum.
  Paddepoel,Lewenborg enz.dacht het niet.
  Leest alleen hoe de studenten kunnen wonen in het centrum maar over senioren wonen in het centrum ????

 2. Waarom beperkt wonen en zorg zich uitsluitend tot senioren/ouderen?
  Bij de workshop op 19 maart zat ik me ook al te vervelen met 2 ‘verkoop-praatjes’.
  Ik ben weliswaar 62 en nog ‘gehandicapt’ ook, maar ik zie mijn toekomst toch een stuk spannender.
  Geen ouderen op een kluitje, maar slimme varianten van wat ik ‘combi-wonen ‘ noem. Win-win voor mensen die in een verschillende fase van hun leven zitten.
  Daarmee creeer je ook mogelijkheden om wonen met elkaar leuker te maken zonder een dikke bankrekening voor zorg, zorg en nog meer zorg.
  Kunnen we hier in het Gemeentelijk woonbeleid een denk-tankje voor maken? Of is die er al en weet ik dat niet?

Reacties zijn gesloten.