Wonen en zorg

Veel verzorgingshuizen in de stad hebben geen toekomst. Ouderen willen tegenwoordig zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, al dan niet met 24 uur oproepbare zorg. Ondertussen hebben veel ouderen en mensen met een beperking te maken met forse veranderingen op het vlak van wonen en zorg. Door een scheiding in de AWBZ regelen cliënten zelf de betaling van hun woonlasten.

De afgelopen jaren hebben de stad en de corporaties veel geïnvesteerd in huisvesting voor ouderen en zorgbehoevenden. Kwantitatief is het aanbod op orde. Maar hoe moet deze (jonge) stad reageren op de vergrijzing en de groeiende groep zorgbehoevenden? Hoe gaan we om met de groeiende groep mensen die zelfstandig wil blijven wonen? En heeft de woonomgeving ook aanpassingen nodig? Praat en denk mee!

Wonen en zorg: vernieuwing van start

Thema: Geen categorie, Wonen en zorg | Laat een bericht achter

Verslag sessie Wonen en Zorg, Symposium Wonen in Stad

Voor de themasessie ‘Wonen en Zorg’ werden twee sprekers genodigd. De middag werd geleid door Erwin Schiphorst van het ZorgInnovatieForum. Maria Walters van ‘Lang zult u wonen’, een initiatief voor particuliere woningbezitters, bijt de spits af. Ze vertelt dat mensen steeds langer in hun eigen woning willen blijven wonen. Dit initiatief is opgezet om mensen … Lees verder Verslag sessie Wonen en Zorg, Symposium Wonen in Stad

Thema: Wonen en zorg | 2 Comments

Bram breekt in: Caribisch oud worden in Lewenborg

Groningen zit vol bijzondere woonvormen: van het Oude RKZ en de ecologische woonbuurt Waterland tot een tehuis voor Chinese ouderen. Wij stuurden Stand van Stad verslaggever Bram Esser naar het prachtige Lewenborg voor een bezoek aan Brasa: de plek waar je als oudere heen moet om Caribisch oud te worden.

Thema: Column, Wonen en zorg | 2 Comments

Bram breekt in: Goede Buren

Nu de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra (VINEX) tot een einde is gekomen en de laatste vinex-wijken zijn gebouwd, lijkt er niet alleen een einde te zijn gekomen aan een tijdperk maar ook aan een ideologie. Het massale uitrollen van complete wijken is niet alleen economisch moeilijk te realiseren, ook het achterliggende gedachtegoed is niet … Lees verder Bram breekt in: Goede Buren

Thema: Stad maken, Wonen en zorg, Wonen in Stad | Laat een bericht achter

Column: Ook senioren hebben woonwensen

Graag hadden wij in dit stuk twee tests afgenomen. Eén met vragen voor aanbieders van seniorenwoningen, één met vragen voor zoekende senioren. Gewoon, om u te laten inzien dat beide groepen evenveel vragen hebben. Maar om u tijd te besparen, geef ik u hierbij de uitslag: Uitslag test zoekende senioren: Senioren starten hun zoektocht online … Lees verder Column: Ook senioren hebben woonwensen

Thema: Wonen en zorg, Wonen in Stad | 1 Comment

Column: Een slimme oudere is op de toekomst voorbereid!

De gemeente Groningen is de ‘jongste’ grote gemeente van het land. De grote aantallen in de stad wonende studenten trekken de gemiddelde leeftijd van ons Stadjers flink omlaag. Maar met 200.000+ inwoners hebben we in absolute aantallen de meeste ouderen en kwetsbaren van Noord- Nederland binnen onze stadsgrenzen wonen. Het overgrote deel van deze groep … Lees verder Column: Een slimme oudere is op de toekomst voorbereid!

Thema: Column, Wonen en zorg, Wonen in Stad | 3 Comments

Stelling: woningen voor ouderen zijn niet meer van deze tijd

Groningen kent weliswaar voldoende woningen voor ouderen, maar veel van de voorraad is niet toekomstbestendig. Ze spelen niet in op een nieuwe generatie ouderen. Bovendien is de verdeling huur – koop niet meer van deze tijd en verdient de verdeling over de wijken aandacht. Ouderen van nu wonen graag elders. De gemeente heeft hier een … Lees verder Stelling: woningen voor ouderen zijn niet meer van deze tijd

Thema: Stellingen, Wonen en zorg | 8 Comments

Hoe zou je willen wonen als je oud bent?

Hoe willen Groningers wonen? Voor Let’s Gro gingen Albert Hidding en Hylke Faber de straat op en vroegen rond.

Thema: Wonen en zorg | 1 Comment

Inspiratie: Samen oud worden

In 2003 ontstond het plan voor een gemeenschappelijke woonvoorziening voor ouderen van Caraïbisch-Nederlandse afkomst. Drijvende kracht achter het plan was Iris Marselia die samen met een groep ouderen tot de conclusie kwam dat er veel behoefte was aan een dergelijke voorziening; een plek waar mensen met een vergelijkbare culturele achtergrond en leeftijd bij elkaar konden … Lees verder Inspiratie: Samen oud worden

Thema: Wonen en zorg | 1 Comment