In iedere stad veranderen de woonwensen continue, zo ook in Groningen. Sterker, misschien wel vooral in Groningen. De stad zit immers behoorlijk in de lift. Het inwonersaantal groeit sterk. Om goed in te kunnen spelen op al die woonwensen is het van belang vat te krijgen op belangrijke ontwikkelingen en opgaven. Hoe gaan we om met vergrijzing en de zorg? Wat te doen met de stijging van het aantal kleine huishoudens? Hoe bedienen we de groeiende groep internationale kenniswerkers? Hoe houden we het wonen voor iedereen betaalbaar? Hoe werken we samen aan duurzame en energiezuinige oplossingen? Waar en hoe organiseren we de huisvesting voor de jongeren in onze stad? Welke rol spelen de corporaties en de projectontwikkelaars? En hoe maken we Groningen tot de beste (woon)stad voor alle 200.000 inwoners?

Op deze blog kunt u al uw ideeën, visies en plannen kwijt, mits u zich houdt aan een paar spelregels. De blog is gemaakt onder regie van Stichting Platform GRAS in opdracht van de gemeente Groningen. Samen met een Woonsymposium op 19 maart en een Stadsgesprek op 9 april en speelt deze site een belangrijke rol in de totstandkoming van de nieuwe gemeentelijke Woonvisie. Medio april informeert het Stadsbestuur de gemeenteraad over de uitkomsten van de gesprekken en begint het schrijven van de woonvisie.  Naar verwachting zal de gemeenteraad vóór de zomer van 2015 een besluit nemen.

10 gedachten over “Over Wonen in Stad

 1. Jammer dat de slotbijeenkomst van Wonen in Stad rond dezelfde tijd gehouden wordt als een co-creatie bijeenkomst waar o.a. ook mijn buurt bij betrokken is.

 2. Sweet home voor iedereen.
  Er is een kleine groep mensen die niet goed kan wonen. Door hun problemen geven ze zich zelf en ook anderen veel overlast. Zij raken daardoor voortdurend hun woning kwijt en zwerven van het ene naar het andere adres. We hebben met hulpverleners gesprekken gevoerd over deze groep. Het gaat om ongeveer 25 – 30 personen in de stad Groningen. In andere steden is voor deze groep het Deense concept van de Skaeve Huse naar Nederland gehaald. In diverse steden zijn deze voorzieningen al opgezet. Bijvoorbeeld in Maastricht, Amsterdam en Tilburg, In onderzoek is vastgesteld als deze eenvoudige huisvestingsvorm op een afstand van tenminste 100 m van een woonwijk wordt geplaatst bijdraagt aan het verminderen van de overlast. En, dat het de bewoners rust brengt in hun leven; eindelijk een eigen plek! Hierdoor gaan ze beter functioneren.
  We zouden graag zien dat de Skaeve Huse een plek krijgen in het palet van woonvoorzieningen van Groningen!

 3. Woensdag 26 november 2014 kwamen meer dan veertig mensen bij elkaar in de Wolkenfabriek in Groningen. Allemaal mensen die waren gegrepen door de uitzending van VPRO’s Tegenlicht waarin het ‘Mehrgenerationshaus’ uit Duitsland als voorbeeld werd gesteld voor een samenleving, waarin angst plaats maakt voor hernieuwd vertrouwen in elkaar. Kijk hier de uitzending terug (eerste 20 minuten): http://tegenlicht.vpro.nl/…/expeditie-nog-beter-nederland.h…

  Een open plek, waar iedereen welkom is en bijdraagt aan zorg en welzijn voor elkaar en voor de buurt. Geen programma’s, geen doelgroepen, geen voorwaarden, gewoon een beetje met elkaar proberen SAMEN te leven. Iedereen wordt er blijer en gezonder van, zeggen ze; die Duitsers.

  Dat moet in Groningen ook kunnen, dachten die veertig mensen. Sterker nog, er waren al een aantal mensen, die een jaar lang hebben geleurd met het plan voor de Leefkamer. Kan niet, mag niet, dat dit in een la wordt weggestopt.
  Waar een wil is, is een weg, En dus werd het plan aangegrepen om te kijken WAAR een leefkamer WEL van de grond kan komen, deze woensdag de 26e november.

  Belangrijkste conclusie misschien: ook het bouwen van een gemeenschapshuis begint bij mensen (de gemeenschap) ipv stenen (het huis). Maar een plek is wel belangrijk…

  Het belangrijkste resultaat derhalve: op vier plekken gaat een groep mensen aan de slag, om die gemeenschap, het huis vorm te geven. Stap voor stap, voor stap…
  Vanuit het Wijkbedrijf in Selwerd
  Vanuit de Oosterparkheem in de Oosterparkwijk
  Vanuit het CJG in Beijum
  Vanuit de Zwarte Doos in de Zeeheldenbuurt

  In deze groep is de voortgang te volgen. Hoe ver komen we door kleine en grote stappen te zetten. Op welk moment haakt een investeerder aan? Hier is winst te boeken in ALLE facetten, profijt voor iedereen!

  En natuurlijk zijn er meer plekken in de stad, waar zo’n gemeenschap vorm krijgt en een thuis zoekt. Haak dan aan in deze open groep.
  Wordt vervolgd.

 4. Dakloosheid

  De gemeente kan in haar woonvisie aandacht besteden aan de huishoudens zonder huisvesting in de stad Groningen.

 5. Sociale huurwijk

  De gemeente kan in haar woonvisie aandacht besteden aan de toekomst van de sociale huurwijk in de stad Groningen. Wat is een sociale huurwijk? Deze wijk heeft, naar mijn mening, de onderstaande kenmerken.

  De financieel minder draagkrachtige huishoudens vinden in een sociale huurwijk een betaalbare sociale huurwoning.

  De kwaliteit van de sociale huurwoning bepaalt in een sociale huurwijk de sociale huur.

  De huurder kan in een sociale huurwijk blijven wonen in zijn of haar sociale huurwoning.

  De financieel minder draagkrachtige huishoudens vinden in een sociale huurwijk een aantrekkelijke sociale huurwoning.

 6. We moeten af van hety statische bouwen. Dat we alles plakken schroeven en lijmen en dat als een huis op is alles in de container beland en we weer nieuwe materialen nodig hebben. We moeten naar modulair bouwen toe. Cradle tot cradle. Dit kan nml veel goedkoper, sneller en efficienter met besparingen tot wel 60 % in vergelijking tot traditioneel bouwen.
  Ik denk persoonlijk dat de Groninger liever een huis koopt van 60000 dat flexibel is, en wat voldoet aan alle duurzaamheidseisen dan dat hij een traditioneel huis koopt voor 130000 waar hij verder weinig aan kan veranderen.
  Dit soort ontwikkelingen zou ruimte moeten krijgen in Groningen.

 7. Woningmarkt en arbeidsmarkt

  De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt hebben invloed op de woningmarkt. Op de arbeidsmarkt zien we een steeds verdergaande flexibilisering. Door deze flexibilisering verandert ook de kans op werkloosheid.

  De gemeente kan in haar woonvisie aandacht besteden aan de toekomst van de invloed van de arbeidsmarkt op de woningmarkt in de stad Groningen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.